ପିଏମ୍ କିଶାନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଭୂମିହୀନ ଓ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

You might also like