ପାରାଦୀପଠାରୁ ୭୭୦ କିମି ଦୂରରେ ମହାବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫନ, ୨୦ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଦୀଘା-ହାତିଆ ମଝିରେ ସୁନ୍ଦରବନ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିପାରେ 

You might also like