ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ: କହିଲେ- ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ବରୁଣେଇରେ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଜମି ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ, ବରୁଣେଇରେ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳୁ

You might also like