ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ: ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ, ଟ୍ରେନ୍‌ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବନ୍ଦ, ବସ୍‌ରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ମନା, ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ 

You might also like