ନବୀନ ବାବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ NDA ଅଂଶୀଦାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ଦାବି କଲେ ନାହିଁ: ନରସିଂହ ମିଶ୍ର

You might also like