ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଓଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର: ଓଟିଭିକୁ ଭିତରକୁ ନଛାଡ଼ିବାକୁ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା କହି ଗେଟ୍‌ ଆଗରୁ ଓଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନଛାଡ଼ି ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରୁ ତଡ଼ି ଦେଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ

You might also like