ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ନବକଳେବର ହେବ: ନନ୍ଦନକାନନର ପରିସୀମା ୪୩୭ ଏକରରୁ ୧ ହଜାର ଏକରକୁ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରବେଶ, ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ ବଦଳିବ; ମଲ୍ଟି ଲେୟର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ: ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡେନ ସନ୍ଦୀପ ତ୍ରିପାଠୀ

You might also like