ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜୟ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଲେ- ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା

You might also like