ଢେଙ୍କାନାଳ: ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ପରିଚାଳିତ ଡ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଫୟାଜ ରେହମାନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ପୁଲିସ୍‌

You might also like