ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ ବିଲ୍ ସଂପର୍କରେ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ- ବିଲ୍‌କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ; ଆମେ ସଂଶୋଧନ ଚାହୁଁଛୁ, ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍‌ଦଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଜୋରିମାନା ନିୟମ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏ ନେଇ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ୍

You might also like