ଟିଟିଲାଗଡ଼: ସଇଁତଳା ଥାନା ବାଗମରା ଗାଁରେ ଭାଇକୁ ମାରି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପକାଇ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋତିଦେଲା ଭାଇ, ମଦ ପିଇବାକୁ ପଇସା ମାଗି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାରୁ ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି, ପୁଲିସ୍ ପାଖରେ ଖବର ନଥିବା ସୂଚନା

You might also like