ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ନେଲାବେଳେ ମୃତ ଭାବି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରମ୍ପେଲା ପୋଲ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ; ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ

You might also like