ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ୍‌ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ, ଘଟଣା ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ପିନ୍ଧିଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍,‌ ଶର୍ଟ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ୍

You might also like