ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକ ପ୍ରାଧୀକରଣ(NMA) ଚିଠା ଅଧିନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ NMAକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ

You might also like