ଜନ ବିରୋଧୀର ସଂଜ୍ଞା ପଚାରି ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ, କହିଲେ- ଆମକୁ ବହିଷ୍କାର କଷ୍ଟ ଦେଇନିି, ଜନବିରୋଧୀ ଆକ୍ଷେପ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି

You might also like