ଛତିଶଗଡ଼ ମୀନପା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଖଂଜିଥିଲା ଲାଲବାହିନୀ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରୁ ଅଳ୍ପକେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ

You might also like