ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା: ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବକୁଲି ଘାଟରେ ବୁଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗା । ମାଆ, ଛୁଆ ସମେତ ୩ ନିଖୋଜ । ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଓରାପଦରରୁ ବକୁଲି ଯାଉଥିଲା ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା । ୮ ଜଣ ପହଁରି କୂଳକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏବେ ବି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

You might also like