ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୨ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ସଂପର୍କରେ ଇସ୍ରୋର ବଡ଼ ସୂଚନା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଇସ୍ରୋ

You might also like