ଗୌହାଟି-ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ କେଜି ସୁନା ଜବତ କଲା ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ

You might also like