ଗଡ଼ିବନି ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍‌: ଆଜି ଦିନ ୧୧ଟା ଠାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍‌କୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି କୌଣସି ବସ୍ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବନି

You might also like