ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ମତଦାନ ବେଳେ ବୋଲଗଡ଼ କଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ୧ ନମ୍ବର ବୁଥ୍ ବାହାରେ ଦୁଇ ଦଳର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ୫ ଗୁରୁତର

You might also like