କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍‌ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍‌ ଯୋଗେ ଅପିଲ୍ କଲେ ଡିଜିପି, କହିଲେ- ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଆଇନ୍ ଅନୁସାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ

You might also like