କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ୨ୟ ଡୋଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା କେନ୍ଦ୍ର, ଏଣିକି ୪ ସପ୍ତାହ ନୁହେଁ, ୬ ସପ୍ତାହ ପରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ୨ୟ ଡୋଜ୍ ନେବେ

You might also like