କୋଣାର୍କ: ବାଲିସାହିରେ OTV ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼; ଗୋଟିଏ ବାଇକରେ ଆସି ୩ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି

You might also like