କେରଳ ମାଲାପୁରମରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ହାତୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡ଼େକର; କହିଲେ- ଏହା ଅତି ଅମାନବୀୟ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରିପନ୍ଥୀ

You might also like