କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ: କହିଲେ- ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷାକରୁ ସିମେନ୍ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପୋଷାକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଗଲା

You might also like