କରୋନା ସତର୍କତା; କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପଡ଼ିବ

You might also like