କରୋନା ପାଇଁ OPSCର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଓପିଏସସି

You might also like