କରୋନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କମିବ, ୨୦୨୦ରେ ୪.୫% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ନେଇ IMFର ଆକଳନ, ୨୦୨୧ରେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୬ ପ୍ରତିଶତରେ ସୀମିତ ରହିବ, କରୋନା ଯୋଗୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଥିବା କହିଲା

You might also like