କରୋନା ନେଇ ମୁଖପାତ୍ର ସୁବ୍ରତୋ ବାଗଚୀ କହିଲେ- ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ୪ ମାସର ଆଗୁଆ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି

You might also like