କନ୍ଧମାଳ ମିଲିପଡ଼ା ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ

You might also like