କଟକ: ଛତ୍ରବଜାର ଖୁଚୁରା ହାଟକୁ ବାଦାମବାଡ଼ି-ମଧୁପାଟଣା ରାସ୍ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ପ୍ରତି ପରିବା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ୬ ଫୁଟର ଦୂରତା 

You might also like