କଟକ: ଆକ୍ଟିଭା ଉପରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଲେଖା ନଥିବାରୁ ଜୋରିମାନା; ଏପରିକି ଆକ୍ଟିଭା ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା କଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ

You might also like