ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇନି କି ଆଲୋଚନା କରିନି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଉପକୂଳକୁ ଲାଗି ନୂଆ କରି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉ,ସେମାନେ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାକୁ ନୂଆ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି: ପ୍ରତାପ ଜେନା

You might also like