ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ-ପାକିସ୍ତାନରେ ଆର୍ମି ସବୁକିଛି; ଏଠି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ସବୁକିଛି

You might also like