ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ଚାଲୁ ରହିବ; ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରୟାସ କରିବା: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି

You might also like