ଓଡ଼ିଶାରେ ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ କାମ କରିପାରିବେ

You might also like