ଏସିଆନ୍‌ ଗେମ୍‌ସ ୨୦୧୮ : ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ,ପୁରୁଷ କୁସ୍ତି ୬୫ କେଜି ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ

You might also like