ଏପ୍ରିଲ୍‌ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ ହେବ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଇଣ୍ଟରନେଟ କନେକ୍ସନ

You might also like