ଏଣିକି ରାତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଫି, ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ ମାଗଣାରେ ରହିପାରିବେ

You might also like