ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା

You might also like