ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋରେ ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ ସଂସ୍କାର ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

You might also like