ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ମାଣ୍ଡା କାଡ୍ରାକା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

You might also like