ଆଜିର OTET ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା; ପ୍ରଥମ ସିଟିଂର ଡି ସେଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍‌କୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ରାମାଶିଷ ହାଜରା

You might also like