ଆଜିଠାରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପୁଣି ଚଳାଚଳ କଲା ମୋ ବସ୍, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୮ଟି ରୁଟ୍‌ରେ ଗଡ଼ିଲା ନନ୍-ଏସି ବସ୍, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୋ ବସ୍ ସେବା

You might also like