ଅନୁଗୋଳ: ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳେ ସହଯୋଗୀ ମାହୁନ୍ତ ସୁଧୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଦେଲା ହାତୀ ଯଶୋଦା, ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯଶୋଦା ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା

You might also like